Hakkımızda

Vizyonumuz


Ulusal ve Uluslararası grafik, tanıtım, tasarım baskı ve matbaa sektöründe öncü,yaratıcı ve yenilikçi yatırımlarla lider firma olmak.

Misyonumuz


Müşterilerimizin, ticari etkinlikleri ve markalaşma süreçlerinde, ihtiyaçları olan tüm basılı tanıtım gereksinimlerinde profesyonel ve yaratıcı çözümler sunmak.

Neden Biz

İdea grafik, grafik, tasarım ve matbaa sektöründe vermiş olduğu hizmetler ile siz değerli müşterilermizin taktirini kazanmıştır. Çalıştığımız firmaların müşteri memnuniyeti ve menfaatlerini ön planda tutarak her zaman verdiği sözü tutan, yaptığı yatırımlarla sektöründe önder bir kuruluş olmayı hedefleri arasına koymuş, sizde bizimle çalışarak çağın ulaştığı noktada fiyatlarda iddialı, teknolojide önder, süratte ileri, kalitede tartışılmazı yaşayın.

Kalite Politikamız

 • Kaliteli ürün ve hizmetimizle sektöründe aranan bir kuruluş olma niteliğini korumak,
 • Kusursuz ve güçlü bir takım çalışmasını benimseyen personeliyle sürekli daha iyiyi hedeflemek,
 • Kaynaklarımızı verimli kullanarak; müşterimizin memnuniyetini her zaman en üstte tutmaktır.

Çevre Politikamız

 • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlarla birlikte, müşterilerimizin belirlediği gereklilikleri yerine getirerek çevre performansımızı sürekli geliştirmek,
   
 • Tüm atıklarımızın en üst düzeyde geri kazanımını sağlamak ve geri kazanımı olmayan atıkları çevresel etkilerini kontrol ederek, çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya ettirmek,
   
 • Çevresel amaç ve hedeflerimize ulaşmak için tüm çalışanlarımızda çevre bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,
   
 • Ürünlerimizde, çevre üzerindeki olumsuz etkileri en alt düzeyde olan kaynakları kullanarak tüm faaliyetlerimizin çevreye uyumluluğunu sağlamak,

Etik Ticaret ve Kurumsal Sosyal Uygunluk Politikamız

 • Müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve çalışanlarımızla olan tüm ticari faaliyetlerimizde ilgili yasalara uygun hareket etmek, 
 • Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kurumsal sorumluluğumuzu yerine getirebilmek amacıyla tüm ulusal yasa ve mevzuatlarla birlikte, müşterilerimizin belirlediği gereklilikleri yerine getirmek; 
 • Uluslararası normları ve gelişmeleri dikkate alarak kurumsal sosyal performansımızı sürekli geliştirmek;
 • Tüm çalışanlarımızın katılımıyla Etik Ticaret ve Kurumsal Sosyal Uygunluk Programımızın sürekli gelişimini sağlamak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlarla birlikte, müşterilerimizin belirlediği gereklilikler doğrultusunda hareket etmek, Çalışanların yaralanmasına ve meslek hastalıklarına engel olabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki tüm riskleri değerlendirmek ve koruyucu önlemleri almak, Tüm çalışanlarımızın katılımıyla İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin sürekli gelişimini gerçekleştirmek ve çalışanların gerekli eğitimleri almasını sağlamak.


 İdea Grafik üst yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ve bu çalışmalar için gerekli tüm kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.

İletişim

Bir sorunuz mu var hemen iletişime geçiniz.